Alternativní zdroje energie 2016

Datum: 11.12.2015
Československá společnost pro sluneční energii připravuje ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí další ročník konference Alternativní zdroje energie 2016 ve dnech 21.až 22. června 2016 v Kroměříži.

Konference se v tomto ročníku bude soustředit na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy. Nadcházející ročník bude příležitostí pro odborníky z oboru se opět setkat, navzájem témata diskutovat a inspirovat se pro další práci. Letos volíme formu konference zaměřenou více na inovační a vědeckou stránku rozvoje obnovitelných zdrojů energie než na prezentaci standardních a zavedených řešení. 

Všichni zájemci o využití sluneční energie, která je v podstatě zdrojem všech ostatních obnovitelných forem energií, jsou srdečně zváni

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference 

více informací ke konferenci naleznete v příštích týdnech na http://www.azecr.cz

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch