Alternativní zdroje energie 2016

Datum: 11.12.2015
Československá společnost pro sluneční energii připravuje ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí další ročník konference Alternativní zdroje energie 2016 ve dnech 21.až 22. června 2016 v Kroměříži.

Konference se v tomto ročníku bude soustředit na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy. Nadcházející ročník bude příležitostí pro odborníky z oboru se opět setkat, navzájem témata diskutovat a inspirovat se pro další práci. Letos volíme formu konference zaměřenou více na inovační a vědeckou stránku rozvoje obnovitelných zdrojů energie než na prezentaci standardních a zavedených řešení. 

Všichni zájemci o využití sluneční energie, která je v podstatě zdrojem všech ostatních obnovitelných forem energií, jsou srdečně zváni

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference 

více informací ke konferenci naleznete v příštích týdnech na http://www.azecr.cz

 

Aktuality

25.5.2017

Seminář o testování solárních kolektorů a tepelných čerpadel

Dne 21.6.2017 se koná seminář Testování solárních kolektorů, tepelných čerpadel a zásobníků tepla v ...
22.4.2017

Zemřel Jaromír Sum

Ráno v pátek 21. dubna 2017 zemřel nestor solární techniky a motor rozvoje využití sluneční energie ...

více novinek...

SoLární liga

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín