Konference ISES Eurosun2016

Datum: 14.1.2016
Již 11. ročník mezinárodní konference Eurosun, kterou organizuje ISES se uskuteční od 12. do 14. října 2016 v Palma de Mallorca. Tradiční solární konferenci hostí tentokrát University of the Balearic Islands.

Potřeba tepla v budovách a v průmyslu je jedním z největších energetických nároků ve světě. Jak se postupně proměňuje zásobování energiemi směrem k větší udržitelnosti, objevuje se řada otázek jako "Jaký bude energetický mix v těchto sektorech v budoucnu?", "Bude místní produkce energie mít významný podíl v tomto mixu?" nebo "Jak bude řízena proměnlivost výkonu obnovitelných zdrojů?".


Využití sluneční energie je rychle se rozvíjejícím trhem. Možnosti, které ještě před deseti lety byly považovány za nepřiměřené, jako použití FV systémů pro dodávku tepla, výstavba energeticky nulových budov, provoz solárních systémů v CZT nebo obecné použití sluneční energie v průmyslových procesech jsou nyní považovány za slibné možnosti v různém stupni vývoje.


To vytváří nové příležitosti, např. důležitý rozvoj průmyslu v oblasti koncentračních solárních systémů původně určených pro elektrárny, které mohou nyní najít nové aplikace na trhu s průmyslovým teplem. Vyvstávají i nové výzvy jako požadavek na vývoj bezpečných a cenově dostupných akumulačních systémů při různých teplotních úrovních a potřeba definování zkušebních postupů a aplikačních metod, které pokrývají nové i stávající technologie.

Hlavní témata konference jsou následující:

 • Solární architektura a energeticky nulové budovy
 • Solární teplo pro průmyslové procesy
 • Akumulace tepla
 • Solární tepelné systémy: Teplá voda, Vytápění a chlazení
 • Centralizované solární zásobování teplem a chladem a velkoplošné systémy
 • Zkoušení a certifikace
 • Solární tepelné kolektory a prvky solárních systémů
 • FV a FVT systémy pro budovy a průmysl
 • Sluneční záření 
 • Vzdělávání 
 • Strategie a politiky v oblasti OZE

Uzávěrka abstraktů: 7. dubna 2016

Snížené vložné: při registraci do 15. července 2016

Více informací na: www.eurosun2016.org

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy