SOLAR KEYMARK z TSÚ Piešťany, š.p.

Datum: 15.4.2010
obrázek
TSÚ Piešťany, š.p. získal osvedčenie od CEN (European Committee for Standardization) na činnosť v oblasti Solar Keymark Scheme podľa noriem EN 12975 a EN 12976 pre tepelné solárne systémy a komponenty.

TSÚ Piešťany, š.p. dňa 12.3.2010 získal osvedčenie od CEN (European Committee for Standardization) na činnosť v oblasti Solar Keymark Scheme podľa noriem EN 12975 a EN 12976 pre tepelné solárne systémy a komponenty. Následne bola podpísaná zmluva medzi SÚTN, ako sprostredkovateľom CEN za používanie systému a certifikačných schém Keymark a TSÚ Piešťany, š.p. Na základe tohto osvedčenia a uzatvorenej zmluvy môže certifikačný orgán po splnení stanovených požiadaviek udeliť výrobcom tepelných solárnych kolektorov a tepelných solárnych systémov licenciu na označovanie svojich výrobkov značkou kvality KEYMARK.

TSÚ Piešťany, š.p. sa tak stal siedmym certifikačných miestom v Európskej Únii a prvým v rámci strednej Európy.

Značka KEYMARK je dobrovoľnou značkou, ktorá prispieva k ochrane spotrebiteľa resp. životného prostredia. Produkt označený touto značkou má nezmenenú kvalitu, bezpečnosť, vlastnosti a parametre rovnaké, ako boli deklarované pri prvom uvedení na trh. Označenie produktu touto značkou dokazuje jeho zhodu s požiadavkami príslušných európskych noriem.

Ing. Igor KURUC, CSc.,
skúšobňa strojov a výrobných zariadení
tel: 033/7957 219, 237
e-mail: kuruc@tsu.sk

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch