Seminář Solární energie v ČR

Dne 22.3.2010 proběhl v prostorách Akademie věd ČR diskuzní seminář Solární energie v ČR: současný stav a další výhledy pod záštitou Václava Pačese (AV ČR). Seminář byl spojen s tiskovou konferencí k ustavení občanského sdružení Společnost pro energetiku, vědecké společnosti jako odborné názorové platformy bez ekonomických a politických vlivů.

Na semináři vystoupili se svými příspěvky M. Vrba (ČEPS), P. Horáček (FEL ČVUT), H. Beran (CAK ČVUT), I. Beneš (Cityplan), F. Janouch.

Tisková zpráva a prezentace jsou dostupné na:
http://press.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/tz_solarni_energie.html

Z přednesených příspěvků a diskuze vybíráme několik postřehů:

Zákon o podpoře výroby elektrické energie 180/2005 Sb. byl všemi zpětně zhodnocen jako nekoncepční.

Přenosová soustava v současné době svými regulačními zálohami (500 MW) nedokáže absorbovat a regulovat nestabilní výkon nad 1200 MW, přenosová soustava pak přestává splňovat podmínky stability pro připojení k evropské síti. Hodnota 3000 MW je pro vlastní přenosovou soustavu ČR kritická.

Příčiny fotovoltaického boomu na přelomu listopadu a prosince 2009:
Zákon o podpoře výroby s nejvyšší výkupní cenou v Evropě
Snížení výkupních cen ve Španělsku, Itálii, snížení odbytu, přesun investorů
Přetlak na trhu fotovoltaických zařízení a výrazný pokles jejich ceny

Pokorný (MPO): Novela vyhlášky 150/2001 Sb. zavádí hodnoty minimálních účinností i pro velké instalace obnovitelných zdrojů energie (elektrická, teplo) . Pro fotovoltaická zařízení o výkonu vyšším než 20 kWp je minimální požadovaná účinnost 22 % (!).

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy