Seminář Solární energie v ČR

Dne 22.3.2010 proběhl v prostorách Akademie věd ČR diskuzní seminář Solární energie v ČR: současný stav a další výhledy pod záštitou Václava Pačese (AV ČR). Seminář byl spojen s tiskovou konferencí k ustavení občanského sdružení Společnost pro energetiku, vědecké společnosti jako odborné názorové platformy bez ekonomických a politických vlivů.

Na semináři vystoupili se svými příspěvky M. Vrba (ČEPS), P. Horáček (FEL ČVUT), H. Beran (CAK ČVUT), I. Beneš (Cityplan), F. Janouch.

Tisková zpráva a prezentace jsou dostupné na:
http://press.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/tz_solarni_energie.html

Z přednesených příspěvků a diskuze vybíráme několik postřehů:

Zákon o podpoře výroby elektrické energie 180/2005 Sb. byl všemi zpětně zhodnocen jako nekoncepční.

Přenosová soustava v současné době svými regulačními zálohami (500 MW) nedokáže absorbovat a regulovat nestabilní výkon nad 1200 MW, přenosová soustava pak přestává splňovat podmínky stability pro připojení k evropské síti. Hodnota 3000 MW je pro vlastní přenosovou soustavu ČR kritická.

Příčiny fotovoltaického boomu na přelomu listopadu a prosince 2009:
Zákon o podpoře výroby s nejvyšší výkupní cenou v Evropě
Snížení výkupních cen ve Španělsku, Itálii, snížení odbytu, přesun investorů
Přetlak na trhu fotovoltaických zařízení a výrazný pokles jejich ceny

Pokorný (MPO): Novela vyhlášky 150/2001 Sb. zavádí hodnoty minimálních účinností i pro velké instalace obnovitelných zdrojů energie (elektrická, teplo) . Pro fotovoltaická zařízení o výkonu vyšším než 20 kWp je minimální požadovaná účinnost 22 % (!).

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy