Konference Alternativní zdroje energie

Datum: 19.7.2010
V Kroměříži úspěšně proběhla po 12 letech konference o alternativních zdrojích energie.

Ve dnech 13. – 15. 7. 2010 proběhla v Kroměříži konference Alternativní zdroje energie věnovaná obnovitelným zdrojům tepla a chladu pro zásobování budov. Organizátorem byla odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Asociací pro využití tepelných čerpadel, sdružením CZ-Biom a Ligou ekologických alternativ. Konference hostila více než 160 účastníků z oboru solární tepelné techniky, tepelných čerpadel a energetického využití biomasy, kteří měli možnost vyslechnout 60 příspěvků ve třech paralelních sekcích. Jednání v tématicky zaměřených blocích konference potvrdilo velký zájem o využívání obnovitelných zdrojů tepla a chladu a význam jejich využití v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov z hlediska primárních zdrojů energie.

Kroměříž potvrdila, že je tradičně vhodným místem pro setkání odborníků a zájemců o využití alternativních zdrojů energie. Již v minulosti hostila akce podobného zaměření, naposledy v roce 1998 velmi úspěšnou mezinárodní konferenci Obnovitelné zdroje energie, avšak v České republice na dlouhou dobu poslední v rozsahu podobném té letošní. Vzhledem k úspěchu letošního ročníku konference Alternativní zdroje energie 2010 se organizační výbor rozhodl v budoucnosti pokračovat v pořádání podobných setkání s dvouletým odstupem.

Fotogalerie

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy