Konference Alternativní zdroje energie

Datum: 19.7.2010
V Kroměříži úspěšně proběhla po 12 letech konference o alternativních zdrojích energie.

Ve dnech 13. – 15. 7. 2010 proběhla v Kroměříži konference Alternativní zdroje energie věnovaná obnovitelným zdrojům tepla a chladu pro zásobování budov. Organizátorem byla odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Asociací pro využití tepelných čerpadel, sdružením CZ-Biom a Ligou ekologických alternativ. Konference hostila více než 160 účastníků z oboru solární tepelné techniky, tepelných čerpadel a energetického využití biomasy, kteří měli možnost vyslechnout 60 příspěvků ve třech paralelních sekcích. Jednání v tématicky zaměřených blocích konference potvrdilo velký zájem o využívání obnovitelných zdrojů tepla a chladu a význam jejich využití v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov z hlediska primárních zdrojů energie.

Kroměříž potvrdila, že je tradičně vhodným místem pro setkání odborníků a zájemců o využití alternativních zdrojů energie. Již v minulosti hostila akce podobného zaměření, naposledy v roce 1998 velmi úspěšnou mezinárodní konferenci Obnovitelné zdroje energie, avšak v České republice na dlouhou dobu poslední v rozsahu podobném té letošní. Vzhledem k úspěchu letošního ročníku konference Alternativní zdroje energie 2010 se organizační výbor rozhodl v budoucnosti pokračovat v pořádání podobných setkání s dvouletým odstupem.

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch