Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie schválen

Datum: 13.11.2011
Na 30. schůzi poslanecké sněmovny byl dne 9.11.2011 schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

Návrh byl již dopředu kritizován asociacemi působícími v oblasti obnovitelných zdrojů energie především z důvodu nevhodně nastavené podpory elektrické energie z OZE zvláště fotovoltaiky.

Nicméně, díky pozměňovacím návrhům se do zákona dostala podpora výroby tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů tepla s instalovaným výkonem nad 200 kW, které slouží pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely. Podpora se samozřejmě nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly a další výrobny tepla, které by svým provozem zhoršily celkovou roční průměrnou účinnost stávajících soustav zásobování teplem s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů. Podpora se má uskutečňovat formou příplatku k ceně tepla (bonus na teplo) ve výši 60 Kč/GJ. Náklady na podporu budou zahrnuty ceny za přenos a distribuci elektřiny. Další podmínkou je dodržení parametrů teplonosné látky a nezvýšení nákladů na teplo stávajícím odběratelům.

TM

 

Aktuality

9.8.2017

Seminář ČSSE na veletrhu Forarch2017

Dne 22.9.2017 pořádá ČSSE seminář Efektivní instalace solárních termických systémů na veletrhu ...
2.8.2017

Ze dřeva se budou stavět také bytové domy

Prezentace k veletrhu FORARCH

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch