Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie schválen

Datum: 13.11.2011
Na 30. schůzi poslanecké sněmovny byl dne 9.11.2011 schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

Návrh byl již dopředu kritizován asociacemi působícími v oblasti obnovitelných zdrojů energie především z důvodu nevhodně nastavené podpory elektrické energie z OZE zvláště fotovoltaiky.

Nicméně, díky pozměňovacím návrhům se do zákona dostala podpora výroby tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů tepla s instalovaným výkonem nad 200 kW, které slouží pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely. Podpora se samozřejmě nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly a další výrobny tepla, které by svým provozem zhoršily celkovou roční průměrnou účinnost stávajících soustav zásobování teplem s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů. Podpora se má uskutečňovat formou příplatku k ceně tepla (bonus na teplo) ve výši 60 Kč/GJ. Náklady na podporu budou zahrnuty ceny za přenos a distribuci elektřiny. Další podmínkou je dodržení parametrů teplonosné látky a nezvýšení nákladů na teplo stávajícím odběratelům.

TM

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy