Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie schválen

Datum: 13.11.2011
Na 30. schůzi poslanecké sněmovny byl dne 9.11.2011 schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

Návrh byl již dopředu kritizován asociacemi působícími v oblasti obnovitelných zdrojů energie především z důvodu nevhodně nastavené podpory elektrické energie z OZE zvláště fotovoltaiky.

Nicméně, díky pozměňovacím návrhům se do zákona dostala podpora výroby tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů tepla s instalovaným výkonem nad 200 kW, které slouží pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely. Podpora se samozřejmě nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly a další výrobny tepla, které by svým provozem zhoršily celkovou roční průměrnou účinnost stávajících soustav zásobování teplem s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů. Podpora se má uskutečňovat formou příplatku k ceně tepla (bonus na teplo) ve výši 60 Kč/GJ. Náklady na podporu budou zahrnuty ceny za přenos a distribuci elektřiny. Další podmínkou je dodržení parametrů teplonosné látky a nezvýšení nákladů na teplo stávajícím odběratelům.

TM

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch