Konference Alternativní zdroje energie 2012

Datum: 18.7.2012
Ve dnech 10.-12.7.2012 proběhla v Kroměříži konference Alternativní zdroje energie 2012.

Konferenci připravila odborná sekce Alternativní zdroje energie (OS 09) Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii. Konferenci letos navštívilo přes 120 účastníků. Stejně jako minulý ročník konferenci hostila Justiční akademie v Kroměříži. Součástí konference byla exkurze na největší solární soustavu v ČR v obci Rusava a dva večerní rauty v krásném prostředí Arcibiskupského zámku a sklepů.

Konference se po tři dny věnovala alternativám v zásobování teplem a chladem oproti konvenčním způsobům postaveným na využívání neobnovitelných zdrojů energie. Jak ukázala již první přednáška plenárního zasedání prvního dne, fosilní paliva mají nejen negativní dopad na životní prostředí ale stále více i socio-ekonomické souvislosti se současnou ekonomickou krizí v Evropě (přednáška I. Beneše). Bohužel Česká republika, jak ukázala souhrnná přednáška E. Sequense, v současné době stojí mimo proud evropských snah a příležitostí reformovat energetiku a připravit ji na budoucnost. M. Urban názorně na příkladech ukázal, kam směřuje transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov do české legislativy, tj. k budovám s definovaným minimálním podílem OZE. Vyhláška o ENB by měla být připravena na podzim letošního roku. Statistiky využívání obnovitelných zdrojů tepla v domácnostech představil A. Bufka a naznačil pravděpodobný budoucí trend. T. Matuška ukončil plenární jednání prvního dne přednáškou o nastupujících a nezbytných trendech ve směřování využití solárního tepla (důraz na efektivní využití obálky budov, levná zařízení) a tepelných čerpadel (tlak na zvyšování sezónních topných faktorů celých systémů, důraz na využití přírodních chladiv).

V dalších dnech byl věnován prostor již čistě odborným technickým přednáškám v blocích věnovaným Solární energii, Akumulaci tepla, Chlazení v budovách, Využití úspor a OZE v budovách, Tepelným čerpadlům a jejich kombinaci se solárními soustavami. Přednášky se věnovaly jak realizacím, zkušenostem z provozu, ekonomickým otázkám, tak i inovativním technologiím, matematickému modelování soustav s OZE a experimentálnímu výzkumu. Sborník přednášek je možné si objednat na adrese Společnosti pro techniku prostředí buď v tištěné nebo elektronické formě. Fotogalerii z konference je možné shlédnout na adrese:

https://picasaweb.google.com/117624590331684497589/KonferenceAZE2012Kromeriz#

 

Díky pozitivnímu ohlasu se organizátoři rozhodli konferenci za dva roky uspořádat znovu. Těšíme se na shledanou.

 

Tomáš Matuška

odborný garant konference

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy