Nová Zelená úsporám 2013

Datum: 10.3.2013
Přípravy spuštění programu Nová Zelená úsporám finišují.

Program podpory snížení enegretické náročnosti budov Nová Zelená úsporám navazující na předchozí program již nabývá konkrétních obrysů. Původně prezentované nastavení podmínek z 27.11.2012 bylo široce kritizoáno sektorem obnovitelných zdrojů tepla kvůli absenci podpory solárních soustav a snaze podporovat tepelná čerpadla a kotle na biomasu pouze po nadměrném zateplení. Současná verze prezentovaná např. náměstkem Hrubešem na veletrhu ForPasiv je již realistická.

Přesto je nutné si připomenout základní body, aby nedocházelo k planým nadějím a očekáváním:

Oblast A: Podpora komplexního zateplování starších domů. Štědře podpořená výměna zdroje tepla za obnovitelný (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo) nebo za kondenzační plynový kotel pouze tam, kde je kotel na fosilní tuhá paliva hlavním zdrojem. Výměna zdroje u elektricky vytápění domů není umožněna.

Oblast B: Podpora výstavby pasivních a téměř nulových domů. Nelze kombinovat s oblastí A ani C.

Oblast C: Podpora výměny zdroje tepla za obnovitelný (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo) pokud dům má určitý kvalitativní standard z hlediska zateplení (limitní průměrný součinitel prostupu tepla nebo potřeba tepla vytápění) a pouze tam, kde je kotel na fosilní tuhá paliva hlavním zdrojem. Výměna zdroje u elektricky vytápění domů není umožněna. Podpora instalace solárních soustav bez podmínek energetické náročnosti či typu zdroje tepla.

Předpokládá se zavedení přísnějších podmínek pro zapsání výrobků do Seznamu výrobků a technologií (SVT) na základě protokolů ze zkušeben a plnění legislativních požadavků (např. v případě solárních kolektorů minimální účinnost podle vyhlášky 441/2012 Sb.).

TM

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy