Nová Zelená úsporám 2013

Datum: 10.3.2013
Přípravy spuštění programu Nová Zelená úsporám finišují.

Program podpory snížení enegretické náročnosti budov Nová Zelená úsporám navazující na předchozí program již nabývá konkrétních obrysů. Původně prezentované nastavení podmínek z 27.11.2012 bylo široce kritizoáno sektorem obnovitelných zdrojů tepla kvůli absenci podpory solárních soustav a snaze podporovat tepelná čerpadla a kotle na biomasu pouze po nadměrném zateplení. Současná verze prezentovaná např. náměstkem Hrubešem na veletrhu ForPasiv je již realistická.

Přesto je nutné si připomenout základní body, aby nedocházelo k planým nadějím a očekáváním:

Oblast A: Podpora komplexního zateplování starších domů. Štědře podpořená výměna zdroje tepla za obnovitelný (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo) nebo za kondenzační plynový kotel pouze tam, kde je kotel na fosilní tuhá paliva hlavním zdrojem. Výměna zdroje u elektricky vytápění domů není umožněna.

Oblast B: Podpora výstavby pasivních a téměř nulových domů. Nelze kombinovat s oblastí A ani C.

Oblast C: Podpora výměny zdroje tepla za obnovitelný (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo) pokud dům má určitý kvalitativní standard z hlediska zateplení (limitní průměrný součinitel prostupu tepla nebo potřeba tepla vytápění) a pouze tam, kde je kotel na fosilní tuhá paliva hlavním zdrojem. Výměna zdroje u elektricky vytápění domů není umožněna. Podpora instalace solárních soustav bez podmínek energetické náročnosti či typu zdroje tepla.

Předpokládá se zavedení přísnějších podmínek pro zapsání výrobků do Seznamu výrobků a technologií (SVT) na základě protokolů ze zkušeben a plnění legislativních požadavků (např. v případě solárních kolektorů minimální účinnost podle vyhlášky 441/2012 Sb.).

TM

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch