Nová Zelená úsporám 2013

Datum: 23.6.2013
Dne 13.6.2013 byla vyhlášena první výzva programu Nová zelená úsporám 2013 pro rodinné domy. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude spuštěn v srpnu 2013.

Program Zelená úsporám byl konečně spuštěn! První výzva míří na rodinné domy a svým obsahem se příliš neliší od minulé Zelené úsporám. Obsah programu Nová zelená úsporám doznal významných změn oproti původnímu návrhu prezentovanému ministrem Chalupou dne 27.11.2012. Ten byl od počátku kritizován především asociacemi sdružující výrobce zařízení využívající obnovitelné zdroje tepla.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/207994-vyrobci-technologii-pravidla-nove-zelene-usporam-jsou-spatna/

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/111528-firmy-kolem-uspornych-technologii-kritizuji-novou-zelenou-usporam

http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/kritika-nove-zelene-usporam-nemiri-na-obnovitelne-zdroje-tepla-941071

Společná, více než půlroční snaha tří asociací - Československé společnosti pro sluneční energii (ČSSE), Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Českého sdružení pro biomasu (CZ-Biom) se vskutku manažerskou podporou bývalého ministra životního prostředí M. Bursíka - vysvětlit zodpovědným zástupcům Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí výhody podpory obnovitelných zdrojů tepla pro snížení emisní zátěže životního prostředí a pro českou ekonomiku byla nakonec úspěšná.

Kromě významné podpory zateplování a větrání se zpětným získáváním tepla se v programu nyní konečně objevuje i samostatná podpora výměny zdrojů na tuhá paliva za ekologické zdroje tepla (tepelná čerpadla, kotle na biomasu, ale i trochu nepochopitelně dotované plynové kotle) a především samostatné instalace solárních systémů.

Pravidla podpory naleznete níže. Stručný přehled je k dispozici na:

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info

 

 

 

 

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch