Podpora solárních soustav v NZU 2013

Datum: 26.7.2013
Přípravy příjmu žádostí v programu Nová Zelená úsporám finišují. Oproti minulé Zelené úsporám lze očekávat některé významné změny.

V první řadě se mírně změnily podmínky podpory:

Podpora solární soustavy pro přípravu teplé vody je podmíněna minimálním měrným ziskem 350 kWh/m2.rok a minimálním solárním pokrytím 50 % potřeby tepla na přípravu TV.

Podpora kombinované solární soustavy pro přípravu teplé vody a přitápění je podmíněna minimálním měrným ziskem 280 kWh/m2.rok a minimální celkovým ziskem 1500 kWh/m2.rok celkové potřeby tepla na přípravu TV a vytápění.

Oba druhy solárních soustav mají navíc podmínku minimálního akumulačního objemu solárního zásobníku 50 l/m2 plochy solárního kolektoru. Plochou solárního kolektoru se myslí plocha apertury.

Výpočet solárního zisku bude prováděn metodikou v souladu s TNI 73 0302, avšak s upravenými klimatickými údaji odpovídajícími příloze C v TNI 73 0331. Metodika TNI 73 0302 bude v tomto směru aktualizována na počátku roku 2014. SFŽP v tuto chvíli připravuje ve spolupráci s autory původního výpočtového programu (Matuška, Šourek) jeho aktualizaci. Opět platí podmínka výpočtu pro azimut JV-JZ, pro jiné orientace je nutné doložit výpočet pokročilým simulačním nástrojem. Významným posunem v oblasti výpočtového programu je omezení řady původně volitelných proměnných na předdefinované hodnoty pro omezení spekulativně zaměřených výpočtů.

Dále se zpřísnily podmínky pro zápis solárního kolektoru do seznamu výrobků a technologií. Solární kolektor musí splňovat podmínky vyhlášky 441/2012 Sb.

ploché kolektory: při (tm-te)=30 K a G = 1000 W/m2     min. účinnost 0,60

trubkové kolektory při (tm-te)=50 K a G = 1000 W/m2     min. účinnost 0,55

Účinnost se stanovuje pro plochu apertury. Parametry kolektoru se prokazují protokolem o zkoušce z akreditované zkušebny.

Níže je k dispozici ke stažení aktualizace programu Bilance SS 5.6 s novými klimatickými daty podle TNI 73 0331 a naznačením, která pole (uvedena žlutě) nebude možné v rámci hodnocení solárních soustav v NZU měnit.

TM

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy