Podpora solárních soustav v NZU 2013

Datum: 26.7.2013
Přípravy příjmu žádostí v programu Nová Zelená úsporám finišují. Oproti minulé Zelené úsporám lze očekávat některé významné změny.

V první řadě se mírně změnily podmínky podpory:

Podpora solární soustavy pro přípravu teplé vody je podmíněna minimálním měrným ziskem 350 kWh/m2.rok a minimálním solárním pokrytím 50 % potřeby tepla na přípravu TV.

Podpora kombinované solární soustavy pro přípravu teplé vody a přitápění je podmíněna minimálním měrným ziskem 280 kWh/m2.rok a minimální celkovým ziskem 1500 kWh/m2.rok celkové potřeby tepla na přípravu TV a vytápění.

Oba druhy solárních soustav mají navíc podmínku minimálního akumulačního objemu solárního zásobníku 50 l/m2 plochy solárního kolektoru. Plochou solárního kolektoru se myslí plocha apertury.

Výpočet solárního zisku bude prováděn metodikou v souladu s TNI 73 0302, avšak s upravenými klimatickými údaji odpovídajícími příloze C v TNI 73 0331. Metodika TNI 73 0302 bude v tomto směru aktualizována na počátku roku 2014. SFŽP v tuto chvíli připravuje ve spolupráci s autory původního výpočtového programu (Matuška, Šourek) jeho aktualizaci. Opět platí podmínka výpočtu pro azimut JV-JZ, pro jiné orientace je nutné doložit výpočet pokročilým simulačním nástrojem. Významným posunem v oblasti výpočtového programu je omezení řady původně volitelných proměnných na předdefinované hodnoty pro omezení spekulativně zaměřených výpočtů.

Dále se zpřísnily podmínky pro zápis solárního kolektoru do seznamu výrobků a technologií. Solární kolektor musí splňovat podmínky vyhlášky 441/2012 Sb.

ploché kolektory: při (tm-te)=30 K a G = 1000 W/m2     min. účinnost 0,60

trubkové kolektory při (tm-te)=50 K a G = 1000 W/m2     min. účinnost 0,55

Účinnost se stanovuje pro plochu apertury. Parametry kolektoru se prokazují protokolem o zkoušce z akreditované zkušebny.

Níže je k dispozici ke stažení aktualizace programu Bilance SS 5.6 s novými klimatickými daty podle TNI 73 0331 a naznačením, která pole (uvedena žlutě) nebude možné v rámci hodnocení solárních soustav v NZU měnit.

TM

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch