Valná hromada ČSSE

Datum: 1.6.2014
Dne 3. července 2014 se koná Valná hromada ČSSE od 14:00 v budově Justiční akademie v Kroměříži.

Valná hromada se koná dne 3. července 2014 od 14.00 hodin v přednáškovém sále budovy C Justiční akademie v Kroměříži, U sýpek 3921/11 . Registrace účastníků valné hromady začne od 13.30 hodin.

Program jednání: 

1. Zahájení (předseda)

2. Zpráva o činnosti ČSSE za minulé období

3. Zpráva o hospodaření ČSSE

4. Návrh plánu činnosti pro další období do příští VH v roce 2014-2015

5. Zpráva revizní komise, diskuze k předneseným zprávám

6. Zpráva o stavu certifikace montážníků a stavu kvalifikace   Instalatér solárních termických soustav (MPO, HK ČR)

7. Obecná rozprava nad dalšími tématy (NZU2014, certifikace   solárních kolektorů, štítkování solárních systémů)

8. Usnesení valné hromady, závěr jednání (předpoklad 16:00)

Termín přihlášek na valnou hromadu ČSSE je 1.7.2014. Přihlašování probíhá zasláním zprávy „zúčastním se“ elektronickou poštou na adresu: registrace@solarnispolecnost.cz

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy