Valná hromada ČSSE

Datum: 1.6.2014
Dne 3. července 2014 se koná Valná hromada ČSSE od 14:00 v budově Justiční akademie v Kroměříži.

Valná hromada se koná dne 3. července 2014 od 14.00 hodin v přednáškovém sále budovy C Justiční akademie v Kroměříži, U sýpek 3921/11 . Registrace účastníků valné hromady začne od 13.30 hodin.

Program jednání: 

1. Zahájení (předseda)

2. Zpráva o činnosti ČSSE za minulé období

3. Zpráva o hospodaření ČSSE

4. Návrh plánu činnosti pro další období do příští VH v roce 2014-2015

5. Zpráva revizní komise, diskuze k předneseným zprávám

6. Zpráva o stavu certifikace montážníků a stavu kvalifikace   Instalatér solárních termických soustav (MPO, HK ČR)

7. Obecná rozprava nad dalšími tématy (NZU2014, certifikace   solárních kolektorů, štítkování solárních systémů)

8. Usnesení valné hromady, závěr jednání (předpoklad 16:00)

Termín přihlášek na valnou hromadu ČSSE je 1.7.2014. Přihlašování probíhá zasláním zprávy „zúčastním se“ elektronickou poštou na adresu: registrace@solarnispolecnost.cz

 

Aktuality

31.5.2018

Valná hromada ČSSE 2018

Dne 20.6.2018 se od 17:30 v Domu kultury v Kroměříži koná Valná hromada Československé společnosti ...
31.5.2018

Přednáška W. Feista

Dne 8.6.2018 od 10:00 v posluchárně B286 Fakulty stavební ČVUT v Praze se koná přednáška Wolfganga ...

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch