Valná hromada ČSSE

Datum: 1.6.2014
Dne 3. července 2014 se koná Valná hromada ČSSE od 14:00 v budově Justiční akademie v Kroměříži.

Valná hromada se koná dne 3. července 2014 od 14.00 hodin v přednáškovém sále budovy C Justiční akademie v Kroměříži, U sýpek 3921/11 . Registrace účastníků valné hromady začne od 13.30 hodin.

Program jednání: 

1. Zahájení (předseda)

2. Zpráva o činnosti ČSSE za minulé období

3. Zpráva o hospodaření ČSSE

4. Návrh plánu činnosti pro další období do příští VH v roce 2014-2015

5. Zpráva revizní komise, diskuze k předneseným zprávám

6. Zpráva o stavu certifikace montážníků a stavu kvalifikace   Instalatér solárních termických soustav (MPO, HK ČR)

7. Obecná rozprava nad dalšími tématy (NZU2014, certifikace   solárních kolektorů, štítkování solárních systémů)

8. Usnesení valné hromady, závěr jednání (předpoklad 16:00)

Termín přihlášek na valnou hromadu ČSSE je 1.7.2014. Přihlašování probíhá zasláním zprávy „zúčastním se“ elektronickou poštou na adresu: registrace@solarnispolecnost.cz

 

Aktuality

25.5.2017

Seminář o testování solárních kolektorů a tepelných čerpadel

Dne 21.6.2017 se koná seminář Testování solárních kolektorů, tepelných čerpadel a zásobníků tepla v ...
22.4.2017

Zemřel Jaromír Sum

Ráno v pátek 21. dubna 2017 zemřel nestor solární techniky a motor rozvoje využití sluneční energie ...

více novinek...

SoLární liga

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín