Konference Energetická efektívnosť

Datum: 14.7.2014
Ve dnech 7.-9. října se koná v Banské Bystrici 11. ročník konference Energetická efektívnosť na téma "Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení".

Jedenásty ročník konferencie „enef“ nadväzuje na predošlý úspešný jubilejný, ktorý zúročil svoju dvadsaťročnú históriu tohto zaujímavého a medzi odborníkmi – energetikmi priemyselnej a komunálnej sféry veľmi obľúbeného podujatia. Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom tohtoročnej konferencie je na základe záverov ostatného Svetového energetického kongresu prispieť k zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva, ako i k dosiahnutiu konkurencieschopného prostredia, ktoré zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa a životného prostredia. Konferencia je miestom s jedinečnou možnosťou aktívneho získania a výmeny informácií na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií o konferencii je možné nájsť na www.enef.eu/2014/

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy