Alternativní zdroje energie 2016

Datum: 11.12.2015
Československá společnost pro sluneční energii připravuje ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí další ročník konference Alternativní zdroje energie 2016 ve dnech 21.až 22. června 2016 v Kroměříži.

Konference se v tomto ročníku bude soustředit na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací systémů s obnovitelnými zdroji energie pro zásobování budov především ve vazbě na nové legislativní výzvy. Nadcházející ročník bude příležitostí pro odborníky z oboru se opět setkat, navzájem témata diskutovat a inspirovat se pro další práci. Letos volíme formu konference zaměřenou více na inovační a vědeckou stránku rozvoje obnovitelných zdrojů energie než na prezentaci standardních a zavedených řešení. 

Všichni zájemci o využití sluneční energie, která je v podstatě zdrojem všech ostatních obnovitelných forem energií, jsou srdečně zváni

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference 

více informací ke konferenci naleznete v příštích týdnech na http://www.azecr.cz

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy