Seminář Hodnocení energetických systémů v budovách

Datum: 28.8.2018
Zveme Vás na seminář pořádaný Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, který se koná 26.09.2018.

Obnovitelné zdroje energie vyžadují specifický přístup k energetickému hodnocení. Zjednodu­šené normové přístupy mohou vést k velice zavádějícím výpočtům energetických ukazatelů, a tím ke špatně vyhodnoceným provozním nákladům a chybným rozhodnutím na straně investorů do technologií.

Seminář ukáže podrobněji problematiku hodnocení energetických systémů se solárními termickými kolektory, tepelnými čerpadly a fotovoltaickými systémy na konkrétních příkladech. Představí také výpočtové nástroje a metody, které výpočtové hodnocení energetických systémů dostávají na úroveň reálných výsledků.

Seminář je bezplatný. Přihlašujte se do 20. září 2018 na email marketing@uceeb.cz

Více na UCEEB.

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy