Aktuality

14.8.2012

Připomínky k rozvoji energetiky v příštích 30 letech

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě plán rozvoje energetiky na nejbližší desítky let (tzv. Státní energetickou koncepci a Surovinovou koncepci ČR). Plán obsahuje řadu zásadních problémů, které nám mohou prodražit účty za energie a zakonzervovat závislost České republiky na uhlí, ropě a jádru.

26.6.2012

Konference Alternativní zdroje energie 2012

Ve dnech 10.7 až 12.7.2012 se uskuteční konference Alternativní zdroje energie v Kroměříži.

28.5.2012

Volební valná hromada ČSSE

Dne 12. 7. 2012 od 14:00 proběhla Volební valná hromada Československé společnosti pro sluneční energii v sále Justiční akademie v Kroměříži.

22.5.2012

Obnovení dotací na Slovensku v dohledu

Ministerstvo hospodárstva SR by rado obnovilo dotácie pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu.

21.4.2012

Seminář Výzkum využití sluneční energie na ČVUT

Dne 15.5.2012 se uskuteční seminář Výzkum využití sluneční energie na ČVUT

15.3.2012

Prezident vetoval zakon o podporovanych zdrojich energie

Vetovaný zákon v jednom předpisu soustředil podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Norma se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. K tomu, aby byl zákon přijat, je třeba nejméně 101 hlasů jejích členů.

13.11.2011

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie schválen

Na 30. schůzi poslanecké sněmovny byl dne 9.11.2011 schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

15.9.2011

Solární kolektory v roce 2010

MPO zveřejnilo 5.9.2011 specializovanou zprávu o výsledcích statistického zjišťování o solárních kolektorech v roce 2010.

4.6.2011

Nová zpráva IPCC tentokrát o OZE

IPPC zveřejnil zprávu, že OZE mohou pokrýt do 2050 celosvětově až 80 % dodávek energie.

13.5.2011

Konference OZE v parlamentu

Konferenci TOP-projekty OZE ve městech a obcích spojenou s vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie pořádá dne 2. června 2011 v Parlamentu Liga ekologických alternativ.

15.11.2010

Valná hromada ČSSE

Dne 2.12.2010 proběhla v Kroměříži valná hromada ČSSE.

29.10.2010

Program Zelená úsporám přerušen

Dotační program Zelená úsporám je dočasně přerušen od 29.10.2010, kdy bylo pozastaveno přijímání žádostí.

8.7.2010

Dotace v Německu obnoveny

Nemecko obnovilo dotácie na teplo získavané z obnoviteľných zdrojov energie s novými pravidlami.

21.6.2010

Změny v Zelené úsporám

V programu Zelená úsporám byly aktualizovány přílohy směrnice 9/2009 o poskytování podpory.

24.5.2010

STOP dotacím v Německu

Německé Ministerstvo pro životní prostředí pozastavuje dotace na obnovitelné zdroje tepla.

17.5.2010

Mimořádná valná hromada ČSSE dne 27.5.2010

Výbor Československé společnosti pro sluneční energii svolává mimořádnou valnou hromadu,která se koná 27. května 2010 od 13.00 hodinv místnosti 213 ve 2. podlažíbudovyČSVTS, Novotného lávka 5,

23.4.2010

3. průmyslové fórum o sluneční energii

Polský institut pro obnovitelné zdroje energie pořádá 3. průmyslové fórum o sluneční energii dne 19. května v královském zámku Neipolomice.

obrázek
15.4.2010

SOLAR KEYMARK z TSÚ Piešťany, š.p.

TSÚ Piešťany, š.p. získal osvedčenie od CEN (European Committee for Standardization) na činnosť v oblasti Solar Keymark Scheme podľa noriem EN 12975 a EN 12976 pre tepelné solárne systémy a komponenty.

Seminář Solární energie v ČR

Dne 22.3.2010 proběhl v prostorách Akademie věd ČR diskuzní seminář Solární energie v ČR: současný stav a další výhledy pod záštitou Václava Pačese (AV ČR). Seminář byl spojen s tiskovou konferencí k ustavení občanského sdružení Společnost pro energetiku, vědecké společnosti jako odborné názorové platformy bez ekonomických a politických vlivů.

Návrh novely vyhlášky 150/2001 Sb.

Návrh novely vyhlášky 150/2001 Sb. zavádí hodnoty minimálních účinností nejen pro zdroje spalující fosilní paliva, ale také pro velké instalace obnovitelných zdrojů energie (elektrická, teplo).

41-60/60 stránka: [ ] 3
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy