Ekonomika solárních soustav

Pro ekonomické hodnocení provozu solárních soustav je nutné znát řadu parametrů, které mohou ekonomickou výhodnost instalace solární soustavy významně ovlivnit:

 • investiční náklady solární soustavy – jsou závislé především na instalované ploše a typu solárních kolektorů;
  pro malé solární soustavy (např. rodinné domy) se pohybuje podle typu kolektorů 25 až 35 tisíc Kč/m2;
  pro velké solární soustavy (např. bytové domy) se pohybuje podle typu kolektorů 15 až 20 tisíc Kč/m2;
 • energetické zisky solární soustavy – jsou dané nejen energetickou kvalitou solárních kolektorů a typem aplikace, ale především celkovým návrhem plochy kolektorů vůči potřebě tepla, více zde;
 • úspora energie instalací solární soustavy – závisí na energetických ziscích solární soustavy a účinnosti přeměny energie zdroje na teplo;
 • místní cena energie - je nutné uvažovat čistou cenu energie bez stálých plateb (pokud se instalací solární soustavy nesníží);
 • předpokládaný růst ceny energie – konzervativní odhad 5 %, optimistický odhad 10 %, průměr za posledních 5 let činí cca 8 % (CZT, elektřina);
 • úroková sazba (diskont) – při ekonomických výpočtech se doporučuje uvažovat tzv. „cenu peněz“, tzn. ušlý zisk investicí do solární soustavy (jinak zajištěný např. zúročením financí v bance nebo na burze);
 • provozní náklady – stálé nebo nárazové vyvolané instalací solární soustavy, např. spotřeba elektrické energie pro pohon oběhových čerpadel a regulátoru, údržba solární soustavy (výměna nemrznoucí kapaliny, opravy);
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy