Výbor

Členové výboru zvolení Valnou hromadou ČSSE v roce 2015 na období do Valné hromady 2018. Výbor zvolený Valnou hromadou ze svého středu zvolil na svém prvním zasedání výkonného předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka (dle standardu ISES pro výbory národních sekcí).

Výbor:

předseda: Tomáš Matuška
čestný předseda: Ladislav Michalička
místopředseda: Alfréd Gottas
tajemník: Marie Bártová
pokladník: Bořivoj Šourek
členové výboru: Miloslav Mužík
  Pavel Kučera
 
 
 
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy