Semináře na Aquathermu 2011

Datum: 18.11.2011
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie upořádala v rámci doprovodného programu veletrhu Aquatherm několik seminářů, na kterých se podílí i Československá společnost pro sluneční energii.

Ve čtvrtek 24. 11. 2011 byly na programu dva semináře se zaměřením na akumulaci energie. V dopoledních hodinách od 10:30 do 12:30 proběhl seminář Akumulace elektřiny z obnovitelných zdrojů pod garancí Ing. Bronislava Bechníka, Ph.D. z Czech RE Agency, o. p. s. Seminář byl věnován akumulaci elektřiny v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách, zejména slunečního záření.

V odpoledních hodinách od 13:00 do 15:00 proběhl seminář Akumulace tepelné energie přádaný ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, garantem byl doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Seminář se věnoval akumulaci tepla v souvislosti s využitím sluneční energie a dalších obnovitelných zdrojů tepla.

Přednášky jsou ke stažení v pdf zde:

Matuška, T.: Trendy v akumulaci tepla pro OZE

Kopecký, P.: Akumulace tepla v konstrukcích budov

Broum, M.: Porovnání výkonnosti integrovaných zásobníků tepla pro přípravu TV

Borovský, D.: Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT

 

V pátek 25. 11. 2011 proběhl od 13:00 – 15:00 další seminář tentokrát na téma Ekonomika využití sluneční energie ve spolupráci s portálem tzb-info (rubrika Solární kolektory). Garantem byl Ing. Petr Bohuslávek (vedoucí rubriky Solární kolektory). Seminář se věnoval ekonomickým otázkám souvisejícím s využitím solárního tepla, rozboru nákladů na solární tepelné soustavy, ekonomickým přínosům instalací, možnostem financování.

Přednášky jsou ke stažení v pdf zde:

Matuška, T.: Ekonomické hodnocení solárních soustav

Šourek, B.: Energy Performance Contracting pro solární soustavy

Novák, M.: Skúsenosti z realizácie veľkých solárnych systémov

Karásek, J.: Dotační podpora solárních soustav (Zelená úsporám)

TM

 

 

Aktuality

9.8.2017

Seminář ČSSE na veletrhu Forarch2017

Dne 22.9.2017 pořádá ČSSE seminář Efektivní instalace solárních termických systémů na veletrhu ...
2.8.2017

Ze dřeva se budou stavět také bytové domy

Prezentace k veletrhu FORARCH

více novinek...

Odkazy

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Solární laboratoř (SOLab) na Ústavu techniky prostředí

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

forarch