Semináře na Aquathermu 2011

Datum: 18.11.2011
Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce 09 Alternativní zdroje energie upořádala v rámci doprovodného programu veletrhu Aquatherm několik seminářů, na kterých se podílí i Československá společnost pro sluneční energii.

Ve čtvrtek 24. 11. 2011 byly na programu dva semináře se zaměřením na akumulaci energie. V dopoledních hodinách od 10:30 do 12:30 proběhl seminář Akumulace elektřiny z obnovitelných zdrojů pod garancí Ing. Bronislava Bechníka, Ph.D. z Czech RE Agency, o. p. s. Seminář byl věnován akumulaci elektřiny v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách, zejména slunečního záření.

V odpoledních hodinách od 13:00 do 15:00 proběhl seminář Akumulace tepelné energie přádaný ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, garantem byl doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Seminář se věnoval akumulaci tepla v souvislosti s využitím sluneční energie a dalších obnovitelných zdrojů tepla.

Přednášky jsou ke stažení v pdf zde:

Matuška, T.: Trendy v akumulaci tepla pro OZE

Kopecký, P.: Akumulace tepla v konstrukcích budov

Broum, M.: Porovnání výkonnosti integrovaných zásobníků tepla pro přípravu TV

Borovský, D.: Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT

 

V pátek 25. 11. 2011 proběhl od 13:00 – 15:00 další seminář tentokrát na téma Ekonomika využití sluneční energie ve spolupráci s portálem tzb-info (rubrika Solární kolektory). Garantem byl Ing. Petr Bohuslávek (vedoucí rubriky Solární kolektory). Seminář se věnoval ekonomickým otázkám souvisejícím s využitím solárního tepla, rozboru nákladů na solární tepelné soustavy, ekonomickým přínosům instalací, možnostem financování.

Přednášky jsou ke stažení v pdf zde:

Matuška, T.: Ekonomické hodnocení solárních soustav

Šourek, B.: Energy Performance Contracting pro solární soustavy

Novák, M.: Skúsenosti z realizácie veľkých solárnych systémov

Karásek, J.: Dotační podpora solárních soustav (Zelená úsporám)

TM

 

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy