Členství

ČSSE jako samostatná národní sekce Mezinárodní společnosti ISES je určena především pro zájemce o informace v českém a slovenském jazyce. ČSSE je samostatně hospodařícím subjektem s ročním přehledem vyúčtování svým členům.

Roční členské příspěvky:

Jednotlivci 600,-
Snížený (studenti, důchodci) 300,-
Obchodní společnosti dle OZ    
do 25 zaměstnanců 3.000,-
nad 25 zaměstnanců 5.000,-
Ostatní neziskové organizace    
(školy, výzkumné ústavy a jiné státní instituce) 4.000,-
Individuální členové ISES 0,-

Pokud chtějí individuální členové ISES zasílat informace o dění ve Společnosti, je nutné zaslat vyplněnou přihlášku členství na nebo vyplnit on-line registrační formulář.

Členský příspěvek převeďte poštovní složenkou nebo převodním příkazem na účet Československé společnosti pro sluneční energii číslo 151495426 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo IČ, abychom mohli platbu identifikovat.

Máte-li zájem o členství v ČSSE, vyplňte a odešlete přihlášku členství na kontaktní adresu ČSSE nebo e-mailem na  nebo vyplňte on-line registrační formulář.

V případě zájmu o členství v Mezinárodní společnosti ISES je k dispozici také několik variant členství.

Československá společnost pro sluneční energii poskytuje svým členům:

  • začlenění se do okruhu odborníků v oboru obnovitelných zdrojů energie a navázání osobních odborných a obchodních kontaktů
  • poloviční předplatné časopisu "Alternativní energie" 6x za rok s odbornými články, informacemi o novinkách v technologiích OZE, v legislativě, u výrobců
  • zpravodaj ČSSE s informacemi o dění v ČSSE a ISES, s významnými aktualitami z oblasti solární techniky a zprávami o plánovaných konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích, mezinárodních veletrzích a výstavách
  • pozvánky na akce konané pod záštitou ČSSE a ISES
  • slevu vložného na odborných akcích a kurzech organizovaných ČSSE
  • získávání věrohodných a nezávislých informací na diskusním fóru ČSSE
 

Aktuality

23.5.2022

Webinář o novinkách v dotacích pro fotovoltaiku, tepelná čerpadla a solární termiku

Webinář připravený Komorou OZE ve spolupráci se SFŽP ČR a členskými asociacemi AVTČ, CAFT a ČSSE.
30.9.2021

Konference Vytápění Třeboň 2021

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy