ISES

Česko-slovenská společnost pro sluneční energii je národní sekcí Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES)

International Solar Energy Society – ISES (Mezinárodní společnost pro sluneční energii) je nevládní, neziskovou organizací akreditovanou OSN pro podporu využití a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na propojení politiky, vědy, průmyslu a konečných spotřebitelů za účelem zajištění globálně udržitelného rozvoje širším využitím obnovitelných zdrojů. ISES je celosvětovým globálním společenstvím jednotlivců, organizací a společností.

ISES se skládá ze svých jednotlivých členů, národních sekcí (ve více než 50 zemích), představenstva a výkonné rady (řídící orgány ISES), divizí a mezinárodní centrály. Role každého je následující:
  • člen – základ Společnosti, přijímá a vytváří hodnotné informace
  • národní sekce – řídí své členy a organizují činnost ve svých zemích, fungují jako síť v rámci Společnosti
  • regionální kanceláře – spojují sekce na daném kontinentě, např. ISES-Europe
  • divize – radí Společnosti ve specifických tématech z oblasti OZE, jako např. solární tepelná technika nebo v obecných tématech, jako např. vzdělávání
  • představenstvo a výkonná rada - řídí činnost Společnosti
  • centrála – koordinuje aktivity, domovská kancelář ISES

Základním posláním ISES je zajistit vědecky věrohodné a aktuální informace o obnovitelných zdrojích energií a energetické účinnosti a zajistit propojení globálních komunit vědců, akademických pracovníků, praktiků, podnikatelů, politických činitelů a obecné veřejnosti.

Třemi základními pilíři ISES jsou udržitelný rozvoj, vědecké metody a spoluúčast na rozhodování. ISES se zaměřuje na realizaci své vize, publikované v roce 2006 v dokumentu „Rapid Transition to a Renewable Energy World“ (Rychlý přechod ke světu obnovitelných zdrojů energie) a svého poslání vědeckou, populární a politickou publikační činností prostřednictvím konferencí, strategických svazků a projektů v rozvinutých a rozvíjejících se zemích.

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy