Výbor

Členové výboru zvolení Valnou hromadou ČSSE v roce 2015 na období do Valné hromady 2018. Výbor zvolený Valnou hromadou ze svého středu zvolil na svém prvním zasedání výkonného předsedu, místopředsedu, tajemníka a pokladníka (dle standardu ISES pro výbory národních sekcí).

Výbor:

předseda: Tomáš Matuška
čestný předseda: Ladislav Michalička
místopředseda: Alfréd Gottas
tajemník: Marie Bártová
pokladník: Bořivoj Šourek
členové výboru: Miloslav Mužík
  Pavel Kučera
 
 
 
 

Aktuality

15.8.2018

Medailon Jaromíra Suma

Neúnavnému propagátorovi solární techniky a dlouholetému členovi ČSSE jsme věnovali samostatnou ...
24.7.2018

Sborník přednášek z konference AZE 2018

Projděte si jednotlivé přednášky z červnové konference.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín