Dotační podpora solárních tepelných soustav

Dotace na instalaci solárních tepelných soustav je možné v České republice čerpat ze tří zdrojů:

  • evropské dotace (2014-2020) - finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (FS): Operační program Životní prostředí (administrován Státním fondem životního prostředí), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu), Integrovaný regionální operační program (administrován Ministerstvem pro místní rozvoj).
  • státní dotace (2013-2021) – program Nová zelená úsporám financovaný z prodeje emisních povolenek. Celková očekávaná alokace programu je asi 19 miliard korun.
  • komunální a regionální dotace – některá města či regiony podporují úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie z vlastního rozpočtu (Čistá energie Praha).

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí podporuje využití solárních tepelných soustav a jiných obnovitelných zdrojů energie v rámci Prioritní osy 5 - Energetické úspory.

Aktuální výzvy naleznete zde.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace podporuje využití solárních tepelných soustav a jiných obnovitelných zdrojů energie v rámci programu Úspory energie.

Aktuální výzvu naleznete zde.

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program podporuje instalaci solárních tepelných soustav v bytových domech v rámci prioritní osy Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Aktuální výzvu naleznete zde.

Nová zelená úsporám
V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Více informací k programu zde.

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy