Aktuality

15.3.2012

Prezident vetoval zakon o podporovanych zdrojich energie

Vetovaný zákon v jednom předpisu soustředil podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Norma se nyní vrací do Poslanecké sněmovny. K tomu, aby byl zákon přijat, je třeba nejméně 101 hlasů jejích členů.

13.11.2011

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie schválen

Na 30. schůzi poslanecké sněmovny byl dne 9.11.2011 schválen vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla).

15.9.2011

Solární kolektory v roce 2010

MPO zveřejnilo 5.9.2011 specializovanou zprávu o výsledcích statistického zjišťování o solárních kolektorech v roce 2010.

4.6.2011

Nová zpráva IPCC tentokrát o OZE

IPPC zveřejnil zprávu, že OZE mohou pokrýt do 2050 celosvětově až 80 % dodávek energie.

13.5.2011

Konference OZE v parlamentu

Konferenci TOP-projekty OZE ve městech a obcích spojenou s vyhlášením vítězů 2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie pořádá dne 2. června 2011 v Parlamentu Liga ekologických alternativ.

15.11.2010

Valná hromada ČSSE

Dne 2.12.2010 proběhla v Kroměříži valná hromada ČSSE.

29.10.2010

Program Zelená úsporám přerušen

Dotační program Zelená úsporám je dočasně přerušen od 29.10.2010, kdy bylo pozastaveno přijímání žádostí.

8.7.2010

Dotace v Německu obnoveny

Nemecko obnovilo dotácie na teplo získavané z obnoviteľných zdrojov energie s novými pravidlami.

21.6.2010

Změny v Zelené úsporám

V programu Zelená úsporám byly aktualizovány přílohy směrnice 9/2009 o poskytování podpory.

24.5.2010

STOP dotacím v Německu

Německé Ministerstvo pro životní prostředí pozastavuje dotace na obnovitelné zdroje tepla.

17.5.2010

Mimořádná valná hromada ČSSE dne 27.5.2010

Výbor Československé společnosti pro sluneční energii svolává mimořádnou valnou hromadu,která se koná 27. května 2010 od 13.00 hodinv místnosti 213 ve 2. podlažíbudovyČSVTS, Novotného lávka 5,

23.4.2010

3. průmyslové fórum o sluneční energii

Polský institut pro obnovitelné zdroje energie pořádá 3. průmyslové fórum o sluneční energii dne 19. května v královském zámku Neipolomice.

obrázek
15.4.2010

SOLAR KEYMARK z TSÚ Piešťany, š.p.

TSÚ Piešťany, š.p. získal osvedčenie od CEN (European Committee for Standardization) na činnosť v oblasti Solar Keymark Scheme podľa noriem EN 12975 a EN 12976 pre tepelné solárne systémy a komponenty.

Seminář Solární energie v ČR

Dne 22.3.2010 proběhl v prostorách Akademie věd ČR diskuzní seminář Solární energie v ČR: současný stav a další výhledy pod záštitou Václava Pačese (AV ČR). Seminář byl spojen s tiskovou konferencí k ustavení občanského sdružení Společnost pro energetiku, vědecké společnosti jako odborné názorové platformy bez ekonomických a politických vlivů.

Návrh novely vyhlášky 150/2001 Sb.

Návrh novely vyhlášky 150/2001 Sb. zavádí hodnoty minimálních účinností nejen pro zdroje spalující fosilní paliva, ale také pro velké instalace obnovitelných zdrojů energie (elektrická, teplo).

41-55/55 stránka: [ ] 3
 

Aktuality

19.6.2019

Konference Vytápění Třeboň 2019

Přednášky ze sekce Využití obnovitelných zdrojů energií.
17.9.2018

Porovnání fototermických a fotovoltaických systémů

Zveřejnili jsme informace, které by měly laikovi objasnit výhody a nevýhody jednotlivých systémů, ...

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín