Členství

ČSSE jako samostatná národní sekce Mezinárodní společnosti ISES je určena především pro zájemce o informace v českém a slovenském jazyce. ČSSE je samostatně hospodařícím subjektem s ročním přehledem vyúčtování svým členům.

Roční členské příspěvky:

Jednotlivci 600,-
Snížený (studenti, důchodci) 300,-
Obchodní společnosti dle OZ    
do 25 zaměstnanců 3.000,-
nad 25 zaměstnanců 5.000,-
Ostatní neziskové organizace    
(školy, výzkumné ústavy a jiné státní instituce) 4.000,-
Individuální členové ISES 0,-

Pokud chtějí individuální členové ISES zasílat informace o dění ve Společnosti, je nutné zaslat vyplněnou přihlášku členství na nebo vyplnit on-line registrační formulář.

Členský příspěvek převeďte poštovní složenkou nebo převodním příkazem na účet Československé společnosti pro sluneční energii číslo 151495426 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo nebo IČ, abychom mohli platbu identifikovat.

Máte-li zájem o členství v ČSSE, vyplňte a odešlete přihlášku členství na kontaktní adresu ČSSE nebo e-mailem na  nebo vyplňte on-line registrační formulář.

V případě zájmu o členství v Mezinárodní společnosti ISES je k dispozici také několik variant členství.

Československá společnost pro sluneční energii poskytuje svým členům:

  • začlenění se do okruhu odborníků v oboru obnovitelných zdrojů energie a navázání osobních odborných a obchodních kontaktů
  • poloviční předplatné časopisu "Alternativní energie" 6x za rok s odbornými články, informacemi o novinkách v technologiích OZE, v legislativě, u výrobců
  • zpravodaj ČSSE s informacemi o dění v ČSSE a ISES, s významnými aktualitami z oblasti solární techniky a zprávami o plánovaných konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích, mezinárodních veletrzích a výstavách
  • pozvánky na akce konané pod záštitou ČSSE a ISES
  • slevu vložného na odborných akcích a kurzech organizovaných ČSSE
  • získávání věrohodných a nezávislých informací na diskusním fóru ČSSE
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy