ISES

Česko-slovenská společnost pro sluneční energii je národní sekcí Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES)

International Solar Energy Society – ISES (Mezinárodní společnost pro sluneční energii) je nevládní, neziskovou organizací akreditovanou OSN pro podporu využití a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na propojení politiky, vědy, průmyslu a konečných spotřebitelů za účelem zajištění globálně udržitelného rozvoje širším využitím obnovitelných zdrojů. ISES je celosvětovým globálním společenstvím jednotlivců, organizací a společností.

ISES se skládá ze svých jednotlivých členů, národních sekcí (ve více než 50 zemích), představenstva a výkonné rady (řídící orgány ISES), divizí a mezinárodní centrály. Role každého je následující:
  • člen – základ Společnosti, přijímá a vytváří hodnotné informace
  • národní sekce – řídí své členy a organizují činnost ve svých zemích, fungují jako síť v rámci Společnosti
  • regionální kanceláře – spojují sekce na daném kontinentě, např. ISES-Europe
  • divize – radí Společnosti ve specifických tématech z oblasti OZE, jako např. solární tepelná technika nebo v obecných tématech, jako např. vzdělávání
  • představenstvo a výkonná rada - řídí činnost Společnosti
  • centrála – koordinuje aktivity, domovská kancelář ISES

Základním posláním ISES je zajistit vědecky věrohodné a aktuální informace o obnovitelných zdrojích energií a energetické účinnosti a zajistit propojení globálních komunit vědců, akademických pracovníků, praktiků, podnikatelů, politických činitelů a obecné veřejnosti.

Třemi základními pilíři ISES jsou udržitelný rozvoj, vědecké metody a spoluúčast na rozhodování. ISES se zaměřuje na realizaci své vize, publikované v roce 2006 v dokumentu „Rapid Transition to a Renewable Energy World“ (Rychlý přechod ke světu obnovitelných zdrojů energie) a svého poslání vědeckou, populární a politickou publikační činností prostřednictvím konferencí, strategických svazků a projektů v rozvinutých a rozvíjejících se zemích.

 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy