Jaromír Sum

Dne 21. dubna 2017 zemřel v Kroměříži ve věku 83 let Jaromír Sum, dlouholetý člen ČSSE. Jeho život a dílo připomněl Ing. Jaroslav Peterka, CSc. v článku, který vyšel v čísle 4/2017 časopisu Topenářství Instalace:

Historie solárních termických kolektorů a soustav
– mimořádné pokračování
Zemřel pan Jaromír Sum

12.7.2017 Autor: Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Je velmi smutné, že pětidílný seriál o historii solárních termických kolektorů a soustav má jedno nečekané pokračování a věřme, že už poslední. Obsahem nejsmutnější, ale velikostí díla ­Jaromíra Suma nejprůkaznější. Potvrdilo, že energetika planety Země může být zajištěna z našeho Slunce.

Dne 21. dubna 2017 zemřel v Kroměříži ve věku 83 let Jaromír Sum, který si zvolil celoživotní cestu Slunce – Via Solis. Energetický a ekologický vizionář na tuto dráhu přiváděl svým zápalem stále nové zájemce. Známý u nás a přes své výrobky ve střední Asii, Africe i Antark­tidě. Poznal jsem ho osobně na veletrhu Pragotherm v roce 1979. V následujících 80. letech byl jeho stánek doslova obležen davy. Jaromír Sum svou postavou vyčníval, silným hlasem od rána do večera a stále dokola přesvědčoval, že solární kolektory dovedou ohřát vodu. Nebylo snad ročníku, aby nepředstavil něco nového a neobdržel hlavní veletržní medaile. To bylo ještě za Okresní podnik ­služeb Kroměříž. Později za JZD Družba Kroměříž a naposledy za jeho firmu Ekosolaris Kroměříž. Přes další aktivity, např. mezinárodní solární konference, se Kroměříž stala Mekkou československých solárníků, když ta druhá byla, a stále zůstává, ve Žiaru nad Hronom.

Ještě ke konferencím. První svolal již v roce 1975, ale nevěřil v úspěch. Přijelo však tolik účastníků, že to byl moment, kdy se sluníčku upsal definitivně. Té druhé mezinárodní v roce 1984 se zúčastnili přednášející z mnoha zemí včetně delegáta z USA! Poslední se uskutečnila v roce 2016, ale shodou náhod se jí ­Jaromír Sum nemohl zúčastnit, protože den předem musel být na pár dní převezen do nemocnice. Tam slíbil, že na příští, v roce 2018, po 43 letech od první konference, určitě opět bude…

Solární konference Kroměříž 2010 – Jaromír Sum v rozhovoru s doc. Ing. Tomášem Matuškou, Ph.D.
Obr.1 Solární konference Kroměříž 2010
– Jaromír Sum v rozhovoru s doc. Ing. Tomášem Matuškou, Ph.D.

Podívejme se na jeho solární dílo podrobněji. Jak to občas bývá, náš život zcela změní náhoda. U Jaromíra se jí stal v roce 1974 malý novinový článeček Slunce dokáže i topit. Protože byl konstruktér a probíhala světová ropná krize, navrhnul, sestrojil a odzkoušel snad první československý solární kolektor (tato doba ještě čeká na ­profesionální badatelské zpracování).

Solární konference Kroměříž 2014 – zády vlevo Ing. Miloslav Mužík, čelem Jaromír Sum, zády vpravo Ing. Milan Novák
Obr. 2 Solární konference Kroměříž 2014
– zády vlevo Ing. Miloslav Mužík, čelem Jaromír Sum,
zády vpravo Ing. Milan Novák

První velký solární systém pionýrsky zapojil v chatě Energetik (později jménem Úsvit, dnes již zbouraná) v Krkonoších. Ohříval 1000 litrů vody a vytápěl velkou společenskou halu.

V roce 1976 realizoval druhý veliký solární systém pro ohřev vody a vytápění hal v Kojetíně. V té době se spojil s významným odborníkem Ing. Milanem Ogounem (1921–2009) a později si ještě přibral doc. Ing. Karla Brože, CSc. (1939–2008) a doc. RNDr. Josipa Kleczeka, DrSc. (1923–2014).

Tři velcí českoslovenští solárníci – zleva doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Milan Ogoun, Jaromír Sum
Obr. 3 Tři velcí českoslovenští solárníci
– zleva doc. Ing. Karel Brož, CSc., Ing. Milan Ogoun, Jaromír Sum

Již v roce 1981 jsem mu z jeho kolektorů SP 80/08 osobně navrhnul velký solární systém pro ZPA Děčín, neboli 48 kolektorů tehdy ještě s ocelovým absorbérem a zasklením 5 mm. Zajímavostí bylo, že investor kolektory v zimě neprovozoval a nechal na ně ušít nepromokavé ­fólie. Přesto jich bylo v této době vyrobeno na 6000 m2.

První prospekt na kolektor SP 80/08, Pragotherm 1980 První prospekt na textilní absorbér TSA 1, Pragotherm 1984
Obr. 4 První prospekt na kolektor SP 80/08, Pragotherm 1980 Obr. 5 První prospekt na textilní absorbér TSA 1, Pragotherm 1984

Jaromír Sum ale nečekal a hledal další vhodnější řešení. Navázal na výsledky práce Výzkumného ústavu textilních vláken z Moravské Třebové, který vyvinul unikátní dutou látku ve stylu ­šachovnice. Tu v Technoplastu Chropyně (později Gumotex Břeclav) laminovali zevně černým měkčeným PVC a z něho vyráběli v tehdejším JZD Družba Kroměříž novou konstrukci kolektorů, přesněji nezasklených absorbérů.

V roce 1985 zde vyrobili prvních 2000 m2. Šlo vlastně o nepropustný hadr a dostal ­lidové jméno „hadrák“ nebo „plasťák“. To byl již výrobek s cenou do 100 Kč za m2 pro velký export do evropských zemí, např. i do Švédska. Výrobky se použily pro nemocnici v Lambaréne nebo pro československou expedici v Himalájích. O těchto svých výrobcích Jaromír Sum referoval i na solárních konferencích v Ašchabadu v Turkmenistánu a v Jerevanu v Arménii. I z těchto absorbérů jsem Jaromírovi v roce 1986 navrhnul velké solární pole pro letní ohřev bazénu v Melchiorově Huti u Plzně.

Po roce 1989 se pokusil s prvními podnikateli založit své vlastní firmy, což se mu podařilo pod názvem Ekosolaris Kroměříž, kde vyvinul kolektor Ekostart. Jak vzpomínal, bylo to v té nepřehledné době i díky velmi silné podpoře jeho manželky.

V roce 1998 se v Kroměříži konala významná mezinárodní konference za účasti 330 lidí z osmi zemí, která opět posunula vývoj solárních kolektorů o stupeň výš. Jaromír Sum byl ve svém živlu. Využívání sluneční energie se stávalo podle jeho představ novým podnikatelským záměrem i výrobním odvětvím. Vyvinul větší solární systém pro poutní dům Velehrad, který slouží našim poutníkům ve Vatikánu. Dále se věnoval vývoji kapalinových lamel do vakuových trubic.

Školení projektantů Kroměříž 2011 – solární zkušenosti, které předával Jaromír Sum mladším, byly neocenitelné, a mohlo to být kdekoliv a kdykoliv
Obr. 6 Školení projektantů Kroměříž 2011
– solární zkušenosti, které předával Jaromír Sum mladším, byly neocenitelné, a mohlo to být kdekoliv a kdykoliv

Ani v pozdějším věku nesložil ruce v klín. Své dlouholeté zkušenosti zúročoval všude, kde byla příležitost, anebo byl o ně požádán. Vymýšlel nové solární koncepce, přednášel i studentům. Věřil ve správnost využívání Slunce, které se pro něho stalo „darem“. Věřil i dalším obnovitelným zdrojům energie, větru, biomase, fotovoltaice. Přesto „jeho fototermika“, prověřená desítkami let a stále schopná vývoje s ekonomickou, energetickou a ekologickou návratností mu byla nejmilejší. Měl tajné přání, aby Kroměříž sehrála významnou roli průkopníka solárních systémů nejen doma, ale i ve světě, aby k přízvisku Hanácké Athény přibylo i další, a to „solární“. Můžeme jen potvrdit, že Kroměříž je pro solární příznivce pomyslnou Mekkou již dlouhou, velmi dlouhou dobu.

Solární konference Kroměříž 2012 – Jaromír Sum v popředí
Obr. 7 Solární konference Kroměříž 2012
– Jaromír Sum v popředí

Jaromír Sum byl i velmi milý společník. Nejkrásnější byly závěrečné párty po solárních konferencích. Při víně neboli slunečním nápoji, se s ním tak krásně o všem diskutovalo. Ať to bylo v Květné zahradě nebo později v zámeckých vinných sklepích při cimbálové muzice a mešních vínech. Zde je jedna místnost, ve které založil v 70. letech se svými kolegy Egyptologickou společnost, což bylo krycí jméno akce (v době normalizace) pro budoucí využívání sluneční energie.

Solární konference Kroměříž 2014 – vinné sklepy pod zámkem
Obr. 8 Solární konference Kroměříž 2014
– vinné sklepy pod zámkem

Nikdy jsem ho nezažil protivného, vždy vyzařoval láskou k bližním, pro které se obětoval. Jeho krédem bylo: nebojte se, radujte se, milujte se…

Solární konference Kroměříž 2010 – zleva: Ing. Milan Novák, Jaromír Sum, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Obr. 9 Solární konference Kroměříž 2010
– zleva: Ing. Milan Novák, Jaromír Sum, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

V době před smrtí na tom byl už fyzicky špatně, přesto do poslední chvíle dával úkoly. Veřejnost se s ním rozloučila na smuteční mši dne 27. dubna 2017 ve 13 hodin v přeplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Přítomna byla i početná skupina jeho kolegů z Československé společnosti pro sluneční energii z Čech i Slovenska.

Temná obloha nad Kroměříží podtrhovala smuteční rozloučení s Jaromírem Sumem
Obr. 10 Temná obloha nad Kroměříží podtrhovala smuteční rozloučení s Jaromírem Sumem

Tvé nadšení, Jaromíre, nám bude chybět, o zpěvu ani nemluvě. Tvoji vizi solárního světa však poneseme a budeme ­realizovat dál – a po nás přijdou další... Čest Tvé velké památce od nás všech.

Zdroj: Topenářství instalace 4/2017, str. 18 - 20
Text a foto: Ing. Jaroslav Peterka, CSc.,

  • Katedra pozemního stavitelství,
  • Fakulta umění a architektury,
  • Technická univerzita v Liberci
 

Aktuality

15.12.2020

PF 2021

Přejeme Vám šťastné a veselé vánoční svátky a mnoho zdraví v dalším roce.
5.5.2020

Konference AZE

Program konference Alternativní zdroje energie 2020 Kroměříž byl zrušen.

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy