Dotační podpora solárních tepelných soustav

Dotace na instalaci solárních tepelných soustav je možné v České republice čerpat ze tří zdrojů:

  • evropské dotace (2014-2020) - finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (FS): Operační program Životní prostředí (administrován Státním fondem životního prostředí), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu), Integrovaný regionální operační program (administrován Ministerstvem pro místní rozvoj).
  • státní dotace (2013-2021) – program Nová zelená úsporám financovaný z prodeje emisních povolenek. Celková očekávaná alokace programu je asi 19 miliard korun.
  • komunální a regionální dotace – některá města či regiony podporují úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie z vlastního rozpočtu (Čistá energie Praha).

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí podporuje využití solárních tepelných soustav a jiných obnovitelných zdrojů energie v rámci Prioritní osy 5 - Energetické úspory.

Aktuální výzvy naleznete zde.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace podporuje využití solárních tepelných soustav a jiných obnovitelných zdrojů energie v rámci programu Úspory energie.

Aktuální výzvu naleznete zde.

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program podporuje instalaci solárních tepelných soustav v bytových domech v rámci prioritní osy Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Aktuální výzvu naleznete zde.

Nová zelená úsporám
V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Více informací k programu zde.

 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy