Zásobníky

Mezi nejběžnější a nejpoužívanější zásobníky tepla v solární technice patří vodní zásobníky využívané v kapalinových solárních soustavách. Voda má oproti jiným materiálům řadu výhod: je dostupná, levná, netoxická, nehořlavá, výborné přenosové vlastnosti, vysokou tepelnou kapacitu. K jejím základním nevýhodám je omezený rozsah teplot použití (0 °C tuhnutí se změnou objemu, 100 °C vypařování s výraznou změnou objemu), malé povrchové napětí (úniky netěsnostmi), korozivita, vysoký tlak par.

Podle typu teplosměnné plochy lze rozlišit vodní zásobníky tepla:

  • bez teplosměnné plochy – akumulační nádrže
  • s 1 teplosměnnou plochou – monovalentní zásobníky
  • se 2 teplosměnnými plochami – bivalentní zásobníky

Monovalentní zásobníky se využívají především při dodatečné instalaci solární soustavy a slouží pro předehřev užitkové vody. Zásobník je zapojen před stávající ohřívač užitkové vody, který zajišťuje dohřev. Takové řešení má výhodu ve vysokých dosahovaných solárních ziscích, neboť dohřev neovlivňuje teplotu na vstupu do kolektorů. Nevýhodou jsou prostorové nároky.

Bivalentní zásobníky se používají především v novostavbách nebo při řešení rekonstrukce koncepce přípravy TV, resp. vytápění. Dolní výměník je určen pro primární solární okruh, horní výměník zajišťuje dohřev v horní části zásobníku dodatkovým zdrojem tepla. Pokud je zdrojem tepla elektrická energie, je místo horního výměníku instalována v zásobníku elektrická topná vložka.

Podle tlaku v  zásobníku lze rozlišit:

  • tlakové zásobníky
  • netlakové zásobníky

U netlakových zásobníků tepla je výhodou menší namáhání a z toho vyplývající menší tloušťky stěn, možnost umístění ve špatně dostupných prostorech (sestavení a svaření na místě, zvláště u větších objemů nebo u rekonstrukcí), odpadá expanzní nádoba (expanze objemu se odehrává v zásobníku zvýšením hladiny). Na druhé straně je nutné netlakový zásobník vůči přípravě TV oddělit dalším výměníkem, což snižuje využitelnou teplotu.

Tlakové zásobníky tepla vyžadují expanzní nádobu zpravidla o velikosti 1/8 objemu zásobníku pro kompenzaci zvětšeného objemu vlivem teplotní roztažnosti vody. Jejich výhodou je automatizovaná výroba a kontrola kvality ve výrobním závodě a eliminace požadavku na dodatkovou teplosměnnou plochu.

Podle účelu použití lze rozlišit:

  • zásobníky teplé vody
  • zásobníky otopné vody

Zásobníky teplé vody (TV) slouží jako zdroj teplé vody a podléhají hygienickým požadavkům.

Zásobníky otopné vody (OV) se využívají především v kombinovaných soustavách pro přípravu TV a vytápění. Příprava TV je zajištěna buď vestavěnou teplosměnnou plochou (průtočným způsobem v trubkovém výměníku, ve vestavěném zásobníku) nebo externí teplosměnnou plochou (průtokovým způsobem v deskovém výměníku).
 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy