Ekonomika solárních soustav

Pro ekonomické hodnocení provozu solárních soustav je nutné znát řadu parametrů, které mohou ekonomickou výhodnost instalace solární soustavy významně ovlivnit:

 • investiční náklady solární soustavy – jsou závislé především na instalované ploše a typu solárních kolektorů;
  pro malé solární soustavy (např. rodinné domy) se pohybuje podle typu kolektorů 25 až 35 tisíc Kč/m2;
  pro velké solární soustavy (např. bytové domy) se pohybuje podle typu kolektorů 15 až 20 tisíc Kč/m2;
 • energetické zisky solární soustavy – jsou dané nejen energetickou kvalitou solárních kolektorů a typem aplikace, ale především celkovým návrhem plochy kolektorů vůči potřebě tepla, více zde;
 • úspora energie instalací solární soustavy – závisí na energetických ziscích solární soustavy a účinnosti přeměny energie zdroje na teplo;
 • místní cena energie - je nutné uvažovat čistou cenu energie bez stálých plateb (pokud se instalací solární soustavy nesníží);
 • předpokládaný růst ceny energie – konzervativní odhad 5 %, optimistický odhad 10 %, průměr za posledních 5 let činí cca 8 % (CZT, elektřina);
 • úroková sazba (diskont) – při ekonomických výpočtech se doporučuje uvažovat tzv. „cenu peněz“, tzn. ušlý zisk investicí do solární soustavy (jinak zajištěný např. zúročením financí v bance nebo na burze);
 • provozní náklady – stálé nebo nárazové vyvolané instalací solární soustavy, např. spotřeba elektrické energie pro pohon oběhových čerpadel a regulátoru, údržba solární soustavy (výměna nemrznoucí kapaliny, opravy);
 

Aktuality

14.8.2023

Desatero pro výběr fototermického systému

ČSSE jako součást Komory OZE spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představila nové…
31.3.2023

Konference Vytápění Třeboň 2023

Prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech…

více novinek...

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV Piešťany, š.p.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Strojírenský zkušební ústav,s.p.

ITC Zlín

Solar Academy